Kiepsuttelijan sudenkuoppa: liian hyvä tarina

Lentokapteeni oli ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin. Lehti oli tehnyt jutun lentämisen hiilidioksidipäästöistä. Kapteeni ihmetteli lehden laskelmia Thaimaan matkan CO2-päästöistä.

“Teen useita kertoja kuukaudessa polttoainelaskelmat Bangkokin-koneeseen. Ei koneen tankkeihin edes mahdu niin paljon polttoainetta, että siitä tulisi sellainen määrä hiilidioksidia kuin lentopäästölaskurisi väittää”, lentokapteeni kommentoi Ilta-Sanomille.

On selvää, että polttoainetankillisesta ei voi tulla CO2-päästöjä määräänsä enempää. Ilta-Sanomien jatkojutusta käy ilmi, että Thaimaan loman ilmastovaikutus vaihtelee 2 334 kilosta 27 796 kiloon käytetystä lentopäästölaskurista riippuen.

Syy tähän on, että yläilmakehässä lentokoneiden päästöjen vaikutus on suurempi kuin mitä sama määrä päästöjä maan pinnalla aiheuttaisi. Tästä tiedeyhteisö on yksimielinen. Ongelmana on se, miten suhteuttaa päästöjä yläilmakehässä.

Kaava on varsin monimutkainen: siihen vaikuttavat monet tekijät (eli matemaattisesti ilmaistuna siinä on paljon muuttujia), ja siinä joudutaan myös tekemään erinäisiä oletuksia. Näin ollen samalla matkalla, samalla moottorilla ja samalla määrällä polttoainetta ns. vertailukelpoinen päästömäärä voi olla siis yli kymmenkertainen lähteestä riippuen!

Kuten voi arvata, päästöhaitarin alapään luvut tulevat lentoyhtiöiden laskureista ja yläpään luvut ympäristöjärjestöjen laskureista.

Tarina suunnattomista hiilidioksidipäästöistä on hyvä tarina – ehkä liiankin hyvä. Kun tarinan tausta alkaa penkoa, käy kuitenkin ilmi, että todellisuus on monimutkaisempi. Lentokone ei voi aiheuttaa päästöjä enempää kuin mitä tankissa on polttoainetta. Suhteutettu päästö voi puolestaan olla ihan hyvin perustein mitä tahansa yhden ja kymmenen välillä.

Liian hyvät tarinat ovat viestijälle ongelmallisia. Viestinnässä asioita pitää pelkistää, ehkä oikoa mutkiakin, mutta mihin vetää raja ja milloin sitä tehdään liikaa? Jos yleisö alkaa tutkia liian hyvää tarinaa tarkemmin, vaarana on, että se menettää uskottavuutensa. Vaikka viestijä olisi liikkeellä vilpittömin mielin, viestijää voidaan jopa syyttää kiepsuttelusta.

 

Juhani Pajunen
Senior Advisor