Palvelumuotoilua puolimatkaan vai perille asti?

Juuri kun palvelumuotoilun kovin hypetys on kenties hetkeksi laantunut, olen havainnut, miten alkutaipaleella moni organisaatio on osallistavan kulttuurin juurruttamisessa.

Palvelumuotoilun omistajuus jää yrityksissä usein liian kapean joukon harteille ja palvelumuotoilun parhaimpien käytänteiden vieminen osaksi liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä, johtamista ja kulttuuria unohdetaan.

Onko sinun organisaatiossasi palvelumuotoilun avulla saavutetut onnistumiset jääneet sarjaksi yksittäisiä projekteja? Entä ovatko edes palvelumuotoilun ammattilaiset osanneet kertoa palvelumuotoilun avulla saavutettavista hyödyistä liiketoiminnasta vastaavalle johdolle? 

 Aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Uusia onnistumisia kannattaa tavoitella ja niistä on myös tärkeää kertoa eteenpäin.

Suosittelenkin, että selvität mahdollisimman pian, mikä on oman organisaatiosi valmius palvelumuotoilun kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Viimeistään kesäisellä mato-ongella ehdit pohtia myös sitä, miten voit pitkällä tähtäimellä rakentaa ja vahvistaa oman organisaatiosi kyvykkyyttä muotoiluajatteluun.  

Suomalaisesta yritysmaailmasta löytyy organisaatioita, jotka ovat oivaltaneet ja omaksuneet osallistamisen ja yhteiskehittämisen hyödyt ja käytännöt. Yhä useammalla on omakohtaisia kokemuksia niistä kiistattomista liiketoimintahyödyistä, kuten vaikkapa asiakasuskollisuuden syventymisestä, mitä palvelumuotoilun avulla voidaan saavuttaa.

Olen erityisen iloinen julkisen sektorin toimijoiden ennakkoluulottomuudesta, rohkeudesta ja kyvykkyydestä kokeilla ja omaksua uudenlaisia toimintamalleja. Puolimatkan sijaan on mielekkäämpää tähdätä perille.