Sourcen puolivuosikatsaus vastuullisuustavoitteiden etenemisessä

Vastuullisuus on Sourcen toiminnassa erittäin tärkeä arvo ja osa strategiaamme. Aloitimme oman vastuullisuusohjelman kehittämisen toden teolla syksyllä 2021, jolloin laadimme myös ensimmäisen vastuullisuusraporttimme. Taustalla oli halu seurata systemaattisemmin vastuullisuustyön etenemistä ja mitata konkreettisesti strategian ytimessä olevien tavoitteiden toteutumista. 

 Raportin teosta on kulunut nyt puoli vuotta, ja moni asia on ottanut askelia eteenpäin. On ollut ilo seurata, miten intohimolla koko henkilöstömme suhtautuu vastuullisuuteen, ja matkan varrella onkin tullut useita oivaltavia kehitysehdotuksia. Sourcen oma vastuullisuusryhmä on myös aloittanut toimintansa, jonka sydämen asialla on huolehtia työn etenemisestä. 

 Haluamme olla avoimia työmme etenemisestä ja kertoa matkasta yksityiskohtaisesti, jotta tunnistamme omat kehityskohtamme. Kirjasimmekin ensimmäiseen vastuullisuusraporttiimme sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteet, joiden toteutumista mittaamme. 

 Tutustu alta, miten vastuullisuustyömme etenee: 

 

VASTUULLISUUSTAVOITTEET 2021–2022 

Aloitetaan vastuullisuusohjelman integrointi osaksi yhtiön strategiaa 

 • Integrointi on aloitettu syksyllä 2021, mikä jatkuu vuoden 2022 strategiatyön jälkeen 
 • Sourcen vastuullisuusryhmä on perustettu tammikuussa 2022, jonka tehtävä on edistää yhtiön vastuullisuustyötä 

Jalkautetaan vastuullisuusohjelma henkilöstölle 

 • Vastuullisuusraportti on esitetty henkilöstölle syksyllä 2021. Jatkossa vuonna 2022 käydään kuukausittain vastuullisuusasioita lyhyesti yhteisesti läpi. Etenemisestä ja ajankohtaisista teemoista tiedotetaan sekä kuullaan henkilöstöä asiassa 
 • Erillinen viestintäkanava on perustettu, jonka kautta henkilöstö voi lähettää kehitysehdotuksiaan yhtiön vastuullisuuden kehitystyölle 

Kehitetään johtamisjärjestelmiä ja rakennetaan organisaation toiminnan tueksi tarvittavat prosessit 

 • Videoliiketoiminnassa toimintaprosessien kehittämistyö on aloitettu syksyllä 2021 
 • HR-toimintaprosessien kehittämistyö on aloitettu vuoden 2022 alussa 

Otetaan käyttöön yhdenmukaistetut ja säännölliset kehityskeskustelut 

 • Kehityskeskustelut on linjattu pidettäväksi kahdesti vuodessa  

Selvitetään Sourcelle parhaiten sopiva hiilidioksidipäästöjen kompensointitapa ja kompensoidaan päästöt 

 • Sourcen hiilijalanjälki lasketaan keväällä 2022, jonka pohjalta kompensointitapaa lähdetään selvittämään 

Suunnitellaan yhdessä ympäristöasioidenedistäjän ja henkilöstön kanssa ympäristövaikutuksia vähentäviä toimintatapoja ja otetaan ne käyttöön, esimerkiksi energiankäytön ja vedenkulutuksen vähentäminen, jätteiden lajittelun lisääminen, materiaalien kestävä käyttö  

 • Yrityksen energiankulutuksesta on pyydetty dataa kiinteistöhuollosta, minkä pohjalta toimintatapoja aloitetaan systemaattisesti kehittämään. Jatkossa energiankulutuksesta pidetään kirjaa vuosittain 
 • Videotiimissä tehdään tällä hetkellä inventaariota kaluston suhteen, jotta käyttämätön tekniikka saadaan hyötykäyttöön muualle 
 • Jätteiden lajitteluastiat on hankittu toimistokäyttöä varten

 VASTUULLISUUSTAVOITTEET 2021–2024 

Otetaan käyttöön henkilöstötyytyväisyyskysely 

 • Kuukausittainen henkilöstötyytyväisyyskysely on käynnistynyt maaliskuussa 2022 

Kehitetään edelleen NPS-kyselyn toimivuutta 

 • NPS-kyselyn toimivuuden kehittämisprosessi on käynnistynyt helmikuussa 2022 

Aloitetaan järjestelmällisen Pro bono -toiminnan kehittäminen 

 • Ensimmäinen Pro bono -tapahtuma, Me4you, järjestettiin helmikuussa 2022 

 

Muut tavoitteet, jotka vielä odottavat toimeenpanoa: 

Laaditaan vapaaehtoinen yhdenvertaisuussuunnitelma 

Parannetaan hankintojen kestävyyttä  

Suunnitellaan ja toteutetaan lähiympäristötempaus 

 

 Seuraavan vastuullisuusraporttimme teko on jo käynnistynyt ja mielenkiinnolla odotankin, missä oikein olemme puolen vuoden kuluttua. 

 Tutustu vuoden 2020 vastuullisuusraporttiimme tästä.