Tuottava ja tuloksellinen työelämä 

Hämeen ELY-keskuksen Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeelle toteutettu viestintä- ja markkinointikokonaisuus herätteli keskustelua paremmasta työelämästä monipuolisin keinoin.

Lähtötilanne 

Hämeen ELY-keskuksen hallinnoiman Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke toimii kattohankkeena yli sadalle valtakunnalliselle ja alueelliselle työelämän kehittämishankkeelle. Koordinaatiohanke tähtää työelämän laadun, työhyvinvoinnin sekä tuottavuuden kehittämiseen.

Tavoitteenamme oli herättää keskustelua työelämän kehittämisestä ja vaikuttaa suomalaisten yrittäjien asenteisiin työelämän laadun parantamiseksi. Tällä tavoin myös tuottavuus, tuloksellisuus sekä työhyvinvointi lisääntyvät.

Kohderyhmänä toimivat mikro- sekä pk-yritysten omistajat, johto ja työntekijät sekä tärkeät sidosryhmät, kuten oppilaitokset, kunnat, järjestöt ja liitot.

Toteutus  

Suunnittelimme markkinointiviestintää monikanavaisesti, jotta tavoittaisimme laajan kohderyhmän mahdollisimman tehokkaasti.

Suunnittelimme ja toteutimme hankkeelle viiden webinaarin sarjan, jonka aihealueena oli parempi, tuottavampi ja tuloksellisempi työelämä eri näkökulmista tarkasteltuina. Huolehdimme myös webinaarin markkinoinnista. Hyödynsimme markkinoinnissa Facebookia ja Instagramia, minkä lisäksi tarjosimme asiakkaalle tukimateriaalia viestintään. Laadimme esimerkiksi bannerit sosiaalisen median kanaviin.

Toteutimme markkinointia varten webinaarisivuston, johon kokosimme webinaarien lisäksi meemit sekä yritys- ja hankekyselyiden tulokset. Toteutimme Parempi työelämä -videon, jota jaettiin webinaarisivustolla ja ELY-keskuksen omissa kanavissa.

Hyödynsimme myös mediaa monipuolisella otteella. Laadimme kaksi uutisjuttua ja yhden vieraskynäartikkelin. Näiden lisäksi teimme yhden jakson Psykopodiaa-podcastiin, jonka kuulijakuntaan kuuluu tuhansia kuuntelijoita per jakso.

Laadimme hanketta varten myös kymmenen meemikuvaa. Keskityimme meemeissä ajankohtaiseen etätyöteemaan. Tuimme meemien leviämistä Facebook- ja Instagram-mainonnan avulla, minkä lisäksi kokosimme käyttöohjeistuksen hankekumppaneille.

Pyrimme varmistamaan markkinointiviestien leviämisen ELY-keskuksen omissa kanavissa tuottamalla materiaalia ELY-keskuksen ja heidän sidosryhmiensä käyttöön. Näiden jakamisesta eri kanavissa laadittiin tarkka ohjeistus.

Tulokset 

Webinaarien mainonta oli erittäin kustannustehokasta ja onnistunutta. Kampanjan tuloksellisuutta kuvaavat klikkihinnat olivat erittäin alhaisia, ja mainonnan osuvuus oli erittäin onnistunutta: laatuarvio ja sitoutumisprosenttiluokitus olivat selkeästi keskiarvoa parempia.

Sivustolla kävi kampanjan marras-joulukuun aikana yli 12 000 kävijää, joista n. 75 % mobiililaitteilla. Parempi työelämä -videota ja webinaaritallenteita on katsottu yhteensä yli 3 000 kertaa.

Meemisarjan suosituinta meemiä näytettiin yli 120 000 kertaa, ja yhteensä meemit keräsivät yli 143 000 näyttökertaa. Webinaarisarja oli suosittu ja keräsi kiittävää palautetta.

Laaja viestinnän ja markkinoinnin hyödyntäminen osoittautui oivaksi konstiksi tavoittaa kohderyhmä. Monipuolinen osaamisemme mahdollistaa, että voimme tarjota viestintään ja markkinointiin runsaasti erilaisia vaihtoehtoja toimivan kokonaisuuden luomiseksi.

“MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ON KEHITYTTÄVÄ VALLITSEVIEN TRENDIEN MUKAISESTI.”