Ålandsbankenin Itämeriprojekti

Ålandsbankenin yksi markkinointiviestinnän kulmakivistä on Itämeriprojekti, jonka tarkoitus on lisätä tietoutta Itämeren tilasta. Samalla se tähtää suoraan asiakkaiden elinympäristön kohentamiseen ja sen säilyttämiseen jälkipolville.

Haaste

Itämeriprojekti on ollut erittäin onnistunut kokonaisuus ja kerännyt laajaa huomiota mediassa. Seuraava tavoite oli lisätä tietoutta Ålandsbankenin työstä Itämeren hyväksi. Miten Itämeriprojektin viestinnällä pystyttäisiin lisäämään Ålandsbankenin tunnettavuutta ja edistää kaupallisia tavoitteita.

Ratkaisu

Itämeren suojelutyöstä lähdettiin kertomaan tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Itämeriprojektin Facebook-kanavalle tuotetaan Itämereen liittyvää videosarjaa, jossa tähän mennessä on esiintynyt useita merkittäviä henkilöitä mm. kilpapurjehtija ja Itämeriprojektin kummina toimiva Tuuli Petäjä-Sirén. Facebookissa julkaistaan tietoa myös Ålandsbankenin palveluista mm. Itämerikortista ja sen sisältämästä Åland Index:istä, joka laskee jokaisen korttiostoksen hiilidioksidipäästön.

Ålandsbankenin omille verkkosivuille suunniteltiin Itämereen liittyvää sisältöä, jota pystyttiin hyödyntämään Itämeriprojektin sometileillä.

Tulokset

Itämeriprojektin tunnettavuus on kasvanut vuosien varrella jatkuvasti ja se nähdään tärkeänä vaikuttajana Itämeren suojeluun liittyvässä työssä. Viestinnän avulla olemme pystyneet tuomaan esille Ålandbankenin ympäristöarvoja ja sen konkreettisia tekoja Itämeren pelastamisen hyväksi. Ålandsbanken on vuosien varrella rahoittanut 2,5 miljoonalla eurolla erilaisia hankkeita, jotka tähtäävät Itämeren tilan parantamiseen.

Vuonna 2018 Ålandsbanken kutsuttiin YK:n ilmastoseminaariin kertomaan Itämerikortista ja Åland Indexistä.

Åland index on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja mm. Grand Prix-palkinnon Cannes Lionsin yritysvastuukategoriassa.

“MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ON KEHITYTTÄVÄ VALLITSEVIEN TRENDIEN MUKAISESTI.”