Ålandsbankenin Itämeriprojekti

Ålandsbankenille vastuullisuus on keskeinen strategia. Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa toimivan konsernin sydämen asia on Itämeri, jonka tilan edistämiseksi Ålandsbanken aloitti Itämeriprojekti-vastuullisuusohjelman vuonna 2014. Itämeriprojektissa rahoitetaan hyviä ideoita Itämeren suojelemiseksi ja rohkaistaan toimimaan. Vastuullisuusohjelman kautta Ålandsbanken on lahjoittanut ympäristötyöhön jo yli kolme miljoonaa euroa.

Haaste

Source on vastannut Itämeriprojektin markkinointiviestinnästä sen alkumetreiltä asti. Alussa haaste oli tehdä vastuullisuusohjelma tunnetuksi isolle yleisölle ja yrityksille, jotta vuosittain järjestettävälle rahoituskierrokselle saatiin riittävästi laadukkaita hakemuksia ja hankkeita. Seuraava tavoite oli lisätä tietoutta Ålandsbankenin työstä Itämeren hyväksi. Miten Itämeriprojektin viestinnällä pystyttäisiin lisäämään Ålandsbankenin tunnettuutta ja viestimään pankin vastuullisuuteen panostavista arvoista?

Ratkaisu

Pitkäjänteisen ja tuloksellisen mediaviestinnän lisäksi Itämeriprojektista lähdettiin kertomaan tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Itämeriprojektin kanaville on tuotettu Itämereen liittyvää videosarjaa, jossa tähän mennessä on esiintynyt useita merkittäviä henkilöitä, muun muassa kilpapurjehtija ja Itämeriprojektin kummina toimiva Tuuli Petäjä-Sirén. Näitä sisältöjä on tarjottu onnistuneesti median jaettaviksi. Vastuullisuusohjelman teoista on viestitty toimittajille, jotka ovat kertoneet Itämeriprojektin rahoittamista yrityksistä ja hankkeista suurelle yleisölle.

Tulokset

Itämeriprojektin tunnettuus on kasvanut vuosien varrella jatkuvasti ja Ålandsbanken koetaan tärkeänä vaikuttajana Itämeren suojeluun liittyvässä työssä. Viestinnän avulla olemme pystyneet tuomaan esille Ålandsbankenin vastuullisuusohjelmaa ja sen konkreettisia tekoja Itämeren suojelun hyväksi.

“MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ON KEHITYTTÄVÄ VALLITSEVIEN TRENDIEN MUKAISESTI.”