JARI, viestintäkonsultti 

Jari on viestijä päästä varpaisiin. Hän on tehnyt viestintäkonsultointia koko työikänsä, useilla eri titteleillä. Hänellä on vahva yleisymmärrys siitä, mitä viestintä on ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Jarin vahvuus on hänen laaja kokemuksensa ja ymmärryksensä markkinointiviestinnästä ja siitä mitä kaikkea sillä voi saavuttaa, minkä lisäksi hänen taitonsa hahmottaa asiakkaan tarpeet vuorovaikutuksessa synnyttää luottamusta. Ilman luottamusta ei projekti voikaan onnistua. Ja kun aikaa liikenee, hänet löytää urheilemasta tai kirjan äärestä. 

 

Jari Kostiainen
Viestintäkonsultti
jari.kostiainen@source.fi

“Mikä on SINUN TARINASI?”