PAIKKATIETOALUSTA

Paikkatietoalusta-hankkeen markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

Hankkeen kuvaus

Paikkatietoalusta -hankekokonaisuus on osa hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa julkishallinnon yhteinen alusta, joka yhtenäistää kuntien, maakuntien ja valtion paikkatiedot sekä parantaa näiden tietojen laatua sekä käytettävyyttä.

Lähtötilanne

Poikkihallinnollisena yhteistyöhankkeena Paikkatietoalusta-hankkeen viestinnässä oli tärkeää löytää viestintään yhtenäinen linja, kasvattaa hankkeen tunnettuutta ja lisätä hankkeeseen liittyviä positiivisia mielikuvia. Viestinnän kohderyhmänä ovat olleet erityisesti kunnat.

Toteutus

Yhdessä asiakkaan kanssa rakensimme Paikkatietoalusta-hankkeelle ydinviestit, tavoitteet, ilmeen ja markkinointiviestintästrategian. Säännöllisten tapaamisten ja yhteydenpidon avulla pystymme reagoimaan ketterästi asiakkaan tarpeisiin, ja sitoutuneisuuden ansiosta viestintää on mahdollista suunnitella pitkäjänteisesti.

Tulokset

Hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu erinomaisesti: ensimmäisen toimintakauden jälkeen teetetty tunnettuustutkimus paljastaa kuntien paikkatietoa käsittelevien työntekijöiden olevan hyvin perillä siitä, että paikkatiedon digitalisointi tuottaa konkreettista hyötyä. Noin 80 % kyselyyn vastanneista suhtautuu hankkeen tavoitteisiin joko myönteisesti tai erittäin myönteisesti, ja hanketta pidetään kansallisesti merkittävänä. Markkinointiviestinnällä on ollut tässä tuloksessa merkittävä rooli.

Asiakkaan palaute

“Yhteistyö Sourcen kanssa on joustavaa ja tavoitteellista. Source on strateginen kumppani, joka sitoutuu etsimään parhaita ja luovia tapoja saavuttaa asiakkaan tavoitteet.”

“MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ON KEHITYTTÄVÄ VALLITSEVIEN TRENDIEN MUKAISESTI.”