PAREMPI ASIAKASKOKEMUS, KIINNOSTAVAMPI BRÄNDI.

Tunnet asiakkaasi – vai TUNNETKO? 

Tiedät, millaisena asiakkaasi kokevat teidät ja millaisia odotuksia asiakkailla on – tiedätkö ihan varmasti?

”95% yrityksistä kokee olevansa asiakaslähtöinen ja 80% kokee tarjoavansa asiakkailleen ylivertaisia asiakaskokemuksia. Kuitenkin vain 8% asiakkaista kokee saaneensa erinomaisen asiakaskokemuksen.” (Lähde: Bain Company)

ASIAKKAAN KOKEMA TODELLISUUS voi joskus olla kaukanakin siitä, mitä yrityksessä tästä ajatellaan.

Ja kuitenkin ASIAKASKOKEMUS vaikuttaa tutkimustenkin mukaan liiketoiminnan kannalta kriittisiin tekijöihin, kuten asiakasuskollisuuteen, tuotteista ja palveluista saatavaan hintaan, suosittelualttiuteen ja tietenkin loppukädessä yrityksen myyntiin.

Taulun sisältä katsottuna hiljaiset signaalit jäävät helposti huomaamatta. Samalla niihin liittyvät mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä markkinoinnin, viestinnän ja palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tämä edellyttää vahvaa eläytymistä kohteena olevan kokemuksiin, tunteisiin sekä tulevaisuuden odotuksiin ja tarpeisiin.

Anna puheenvuoro asiakkaillesi ja ota heidät mukaan suunnittelemaan kanssasi. Saatat yllättyä.

PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUPAKKI tarjoaa ketterän ja kustannustehokkaan tavan liikkeellelähtöön. Keinovalikoiman räätälöimme aina tarpeen mukaan aina.

Lisätietoja:
Kimmo Kena
palvelumuotoilija
p. +358 40 053 3075
kimmo.kena@thekitchen.fi

“KOKOAMME TARVITSEMASI VIESTINTÄTEOT YHTEEN PAKETTIIN”