Tavoite

Tavoitteena oli luoda Väylälle moderni ja raikas ilme, joka on tunnistettava ja toimii eri asiayhteyksissä läpi viraston toimialojen. Logossa tärkeintä oli sen toimivuus: logon on oltava yksinkertainen ja sen on toimittava niin verkossa kuin itse väylien varrella erilaisissa käyttötarkoituksissa. Nimen ja lyhenteen tuli kuvata selkeästi viraston tehtävää.

Työn taustaa ja ratkaisu

Liikennevirasto muuttui Väylävirastoksi, tuttavallisemmin Väyläksi, 1.1.2019. Uuden viraston ilmeen ja logon uudistamistyö aloitettiin hyvissä ajoin syksyllä 2018. Tällöin vielä Liikenneviraston nimellä toimineen viraston viestinnän kanssa kartoitettiin ilmeen ja logon käyttötapoja ja tarpeita.

Ennen kaikkea oli tärkeä saada kuulla mielipiteitä henkilöiltä, jotka tekevät töitä uuden ilmeen ja ohjeiston kanssa päivittäin. Myös Liikenneviraston johto oli aktiivisesti mukana koko suunnitteluprosessin ajan.

Väylän logo on kolmivärinen, ja sen sävyt ovat peräisin Liikenneviraston värimaailmasta. Valittujen värien lukumäärä kuvastaa viraston edustamaa kolmea liikennemuotoa: teitä, rautateitä ja vesiväyliä.

Liikennemuodot löytyvät niin ikään tunnuksen muotokielestä. Tunnuksessa on V-kirjain, jonka negatiivisesta tilasta muodostuu syvyyssuunnassa eteenpäin suuntautuva väylä.

Väylän uusi ilme on saanut paljon myönteistä palautetta sidosryhmiltä ja henkilöstöltä. Ilme on moderni ja monikäyttöinen, se taipuu sekä tietyömaatauluihin että digitaalisiin sovelluksiin. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen.

ANNA JOKELA, VIESTINNÄN JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN JOHTAJA VÄYLÄSTÄ

Graafiset materiaalit

Virasto tuottaa valtavan määrän esitteitä ja erilaisia julkaisuja. Lisäksi virasto julkaisee säännöllisesti uutiskirjeitä ja erilaiset tilaisuudet ovat tärkeä osa viestintää. Loimme julkaisuille yhtenäisen ilmeen, jotta Väylän graafinen ilme toistuu kaikkialla.

Valmiita julkaisuja löydät täältä ja uutiskirjeisiin voit tutustua täällä.


Asiakkaan kommentti

Väylän uusi ilme on saanut paljon myönteistä palautetta sidosryhmiltä ja henkilöstöltä. Ilme on moderni ja monikäyttöinen, se taipuu sekä tietyömaatauluihin että digitaalisiin sovelluksiin. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen.”

Anna Jokela, viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden johtaja Väylästä

Tulokset

Lorem imperdiet
id scele risque effi
faucib convallis magna, a ferment

Lorem imperdiet
id scele risque effi
faucib convallis magna, a ferment

Lorem imperdiet
id scele risque effi
faucib convallis magna, a ferment

Lorem imperdiet
id scele risque effi
faucib convallis magna, a ferment

Tiimi

ILKKA HELLMAN

toimitusjohtaja, Kitchen

SAMI FIANDER

AD/graafikko

Ota yhteyttä