TYÖNANTAJAMIELIKUVA on tärkeä osa yrityksen hyvinvointia. Se ei ole vain pitkäjänteistä strategista toimintaa, jolla yritys vahvistaa brändiään ja lisää mielenkiintoa työntekijämarkkinoilla, vaan kaiken keskiössä on aito työntekijäkokemus.

TYÖNTEKIJÄKOKEMUS lähtee puolestaan työntekijäymmärryksestä. Työntekijäkokemus on ympäristö, jossa työntekijä saa kasvaa ja kehittyä. Tarkoituksena on luoda puitteet, jotka tukevat työntekijän kehittymistä.

Kaiken pohjana toimii TYÖNANTAJAMIELIKUVAKARTOITUS: tutkimukset, haastattelut ja työpajat luovat kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksestä. Kartoituksen pohjalta luodaan tai jatkojalostetaan työnantajamielikuvastrategia.

Strategia tähtää työvoiman takaamiseen yhä kovenevassa kilpailussa, työantajamielikuvan vahvistamiseen ja työntekijäkokemuksen parantamiseen.

TYÖNANTAJAMIELIKUVASTRATEGIA jalkautetaan organisaatiossa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Siinä voidaan käyttää digitaalisia ja osallistavia menetelmiä, jotka mahdollistavat myös strategian toimivuuden seuraamisen lähes reaaliaikaisesti. Jalkautuksen yhteydessä voidaan tuottaa taktisen rekrytoinnin työkalut kampanjailmeistä sloganeihin.

Taktisen rekrytoinnin tuki viimeistelee kokonaisuuden. Taktisen rekrytoinnin työpajoissa voidaan kouluttaa esimiehistä timanttisia rekryilmoituksien tekijöitä.

Lisätietoja:
Jaakko Kantola
luova johtaja, CEO
p. +358 40 550 1283
jaakko.kantola@source.fi

“TYÖANTAJAMIELIKUVA TARVTSEE JATKUVAA TYÖSTÖÄ”