Ennenkuin.fi – Source ja Työterveyslaitos luomassa parempaa työhyvinvointia.

Source rakensi Työelämän mielenterveysohjelmalle viestinnällisen konseptin ”Parempi ennemmin kuin myöhemmin”, jonka hiomiseen osallistettiin niin sidosryhmiä kuin kohderyhmän edustajia. Konseptissa haluttiin nostaa esille, että ennakoiva mielenterveydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää niin yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin kuin koko yrityksen menestyksen kannalta.

Lähtötilanne

Työterveyslaitoksen Työelämän mielenterveysohjelman viestintähankkeen tavoitteena oli toimintakulttuurin muutoksen edistäminen työpaikoilla, muiden osahankkeiden tukeminen sekä mielenterveyskysymyksiin liittyvä asennemuutos ja stigman vähentäminen.

Toimeksianto oli valtakunnallisen kampanjan luominen, joka tavoittaisi suurimman osan Suomen työikäisestä väestöstä, ehkäisten mm. loppuunpalamisia ja edesauttaen yksilöiden ja työnantajien huolehtimista työhyvinvoinnista työpaikoilla. Laajaa kampanjaa varten kartoitettiin runsaasti eri medioita ja vaihtoehtoja toteuttamista varten.

Ratkaisu

Source rakensi Työelämän mielenterveysohjelmalle viestinnällisen konseptin ”Parempi ennemmin kuin myöhemmin”, jonka hiomiseen osallistettiin niin sidosryhmiä kuin kohderyhmän edustajia. Konseptissa haluttiin nostaa esille, että ennakoiva mielenterveydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää niin yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin kuin koko yrityksen menestyksen kannalta.

Visuaalisesti kampanja pelaa ronskin ja herättävän otsikon, helposti lähestyttävän positiivisen väri- ja kuvamaailman sekä herkkien, osittain epämääräisen oloisten, yhdessä yhteisen verkostonluovien kuvioiden yhteen liittämisellä. Värimaailmassa huomioitiin Työelämän mielenterveysohjelman visuaalinen ohjeistus ja mukaan tuotiin huomioarvoa lisääviä värejä ja kuvituselementtejä.

Kesällä ja syksyllä 2022 toteutettiin konseptin mukainen monikanavainen viestintäkampanja viidessä eri kampanjaosiossa. Keskeisessä roolissa olivat somemainonta sekä ansaittu media, natiivimainonta useiden eri medioiden sivustoilla sekä mainonta talousmedioissa. Lisäksi ohjelma näkyi Ylen yleishyödyllisessä tietoiskussa, tapahtumissa sekä uutismedioissa ja iltapäivälehdissä.

Konseptissa olennaista oli tuoda esiin mielen ja työpaikan hyvinvointia lisääviä tekoja ja strategisia valintoja lähettilästyöpaikkojen tarinoiden kautta video- ja tekstimuodossa. Lisäksi aiheesta tuotettiin asiantuntija- ja ajankohtaisartikkeleita.

Tulokset

Kampanjalle asetettiin konkreettiset tavoitteet ja vaikuttavuutta mitattiin mm. Norstatin kampanjamittauksella. Tunnettuuden kasvattamisen onnistumisen mittareina voi pitää ansaitun median määrää sekä mainonnan ja orgaanisten sisältöjen tavoittavuuslukuja. Työelämän mielenterveysohjelma keräsi ansaittua medianäkyvyyttä yhteensä 204 verkkoartikkelissa. Somemarkkinoinnin kontaktihinta oli edullinen ja keräsi sivustolle lähes 50 000 klikkausta. Viestintähankkeen konseptia ja toteutusta voi pitää onnistuneena: se ylitti asetetut tavoitteet ja keräsi myös spontaania myönteistä palautetta.

Vuoden aikana saatiin paljon näkyvyyttä eri kanavissa Työelämän mielenterveysohjelman viesteille sekä julkaistuille työkaluille ja toimintamallille. Digitaalinen mainonta oli tuloksellista ja mediaviestinnän onnistumisilla saatiin yli 100 000 käyttäjää mielenterveyden tuen työkalupakin ”Miten voit?” -testille.

Projektin keskeisiä havaintoja oli, että sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnän keskiössä oli tämäntyyppisessä pitkäkestoisessa hankkeessa toimiva ratkaisu. Maksettu mainonta somessa ja muissa digikanavissa rakensi tehokkaasti tunnettuutta ohjelman viesteille ja työkaluille sekä tasaista kävijävirtaa työkaluihin ja somekanaviin. Orgaanisilla somesisällöillä tuettiin näkyvyyttä. Ansaitusta mediasta on mahdollista saada suuria onnistumisia, kunhan siihen on riittävästi aikaa ja terävä viestinnällinen kärki. Viestintä oli nousujohteista. Hankkeen päätyttyä on hyvät edellytykset jatkaa toimintakulttuurin muutoksen edistämistä työpaikoilla sekä työkalujen ja toimintamallin juurruttamista hyödyntämällä viestintähankkeessa luotua konseptia ja materiaaleja.